Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015

 
  • Sport
  • Hlavní program
14. 06. - 19. 06.

Největší a nejvýznamnější sportovní akce pro děti a mládež se zúčastní okolo 3000 mladých sportovců ve věku od 10 do 17 let ze všech krajů České republiky. Ti se představí v osmnácti druzích sportů. Zahajovací ceremoniál se bude konat v ČEZ Aréně Plzeň, medailové ceremoniály a závěrečný ceremoniál budou každý večer na náměstí Republiky. 

ilustrační foto: plzensky-kraj.cz

O autorech

Plzeňský kraj

Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v §67 zákona o krajích. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory, oddělení. Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů.