Konference Dobrovolnictví v kultuře

 
  • Přednášky
  • Ostatní
  • Hlavní program
  • Partnerská spolupráce
18. 09. 09:00 - 19. 09. 18:00

Plzeň 2015, o.p.s. a HESTIA – Národní dobrovolnické centrum
vás zvou na mezinárodní konferenci

DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE – Kulturu vytváříme společně,

Dobrovolnictví jako cesta ke spolupráci občanů, obcí a neziskových i komerčních organizací. Význam dobrovolnictví v rozvoji současné společnosti. Představení dobrovolnických projektů v kulturních organizacích, v obcích a Evropských hlavních městech kultury doma i v zahraničí. Konference bude také reflektovat praxi dobrovolnického programu Klubu strážných andělů projektu Plzeň 2015 a zaměří se na možnosti rozvoje dobrovolnictví v oblasti kultury.
Srdečně zveme představitele ministerstev, krajů, obcí, neziskových organizací, dobrovolnických center a programů, odborníky ze všech oblastí praxe, letos zejména z kulturní scény, dále dobrovolníky, studenty a všechny, koho tato problematika zajímá.

Plzeňská konference navazuje na předchozích čtrnáct konferencí věnovaných dobrovolnictví, které se konaly v Kroměříži (2001 – 2011), v Soběslavi (2012 a 2013) a v Jihlavě (2014).

Přihláška je otevřena zde  http://bit.ly/1KslRYQ  do 07. 09. 2015.

Cílem konference je sdílení příkladů dobré praxe v těchto oblastech:
- dobrovolnictví v kultuře
- dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti, spolupráce napříč sektory (veřejný sektor, soukromý sektor, samospráva)
- nový zákon o dobrovolnictví v ČR
- dobrovolnické programy v Evropských hlavních městech kultury

Nástin programu:
- pátek dopoledne – zahájení konference a příspěvky k hlavním tématům konference
- pátek odpoledne – sdílení zkušeností ve formátu „Živá knihovna“
- sobota dopoledne – kulaté pracovní stoly a společná prezentace závěrů
- sobota odpoledne – otevřete si Plzeň! – doprovodný program

Připravujeme také zajímavý doprovodný program:
- pátek večer: dražba portrétů projektu Tvář Plzně
- sobota odpoledne: Sousedské procházky
- sobota večer: Akustické mosty, koncert Ostbayerisches Jugendorchester
- a další

Podrobný program konference bude zveřejněn v srpnu 2015.
Účastnický poplatek činí 200,-Kč a bude použit na financování drobného občerstvení, obědů ve formě švédských a e-sborníku konference). Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami.
Kontakt: andele@plzen2015.cz

Záštitu nad konferencí převzali: náměstkyně ministra kultury paní PhDr. Anna Matoušková, ministryně práce a sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová a první náměstek primátora města Plzně pan Mgr. Martin Baxa.

Víc info o dobrovolnických aktivitách najdete na www.andeleplzen.cz.

O autorech

Národní dobrovolnické centrum Hestia

Hestia je nezisková organizace pro podporu dobrovolníků nejen v Praze. Věnuje se podpoře dobrovolnictví na všech jeho úrovních, propojuje nabídku a poptávku po dobrovolnících a probouzí společenskou odpovědnost firem.

Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury

 

Plzeň 2015 je hrdým partnerem tohoto projektu.

Související akce