Plzeňské řeky

 
  • Výstava
  • Partnerská spolupráce

Galerie Paletka

Zobrazit na mapě
28. 02. 17:00

Město Plzeň je ojedinělé tím, že leží na soutoku čtyř řek. Každá má jiný charakter a svůj příběh v krajině, odkud do města přitéká. Nechme se jimi inspirovat a vytvořme o nich výtvarnou výpověď. Výstava pod názvem „Plzeňské řeky“ se uskuteční v Galerii Paletka v termínu 20. únor  – 16. květen 2014. Vernisáž  se koná 20. února v 17:00 hodin.

Plzeňské řeky  jako inspirace pro výtvarné vyjádření dětí, východiska inspirace:

Plzeň leží na soutoku čtyř řek – Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže. Pátá Berounka je spojuje a z Plzně vytéká. Každá z řek od svého prameniště až po místo, kde vstupuje do Plzně, přináší krásu a užitek krajině i lidem v ní. Prochází na své cestě řadou vesnic i měst, které oživuje, zkrášluje a poskytuje nejen vodu a užitek obecně, ale i vzácné přírodní prostředí a možnosti rekreace. Každá z řek má svůj specifický význam i charakter. Krása krajiny kolem řek, život na březích i ve vodě, stavby mostů, mlýnů, regulací i ponechání volnosti tokům a osobitý charakter toku každé z řek jsou velmi inspirativní pro výtvarnou práci. Výtvarný projekt ZUŠ, Plzeň, Jagellonská vychází ze široké inspirace krajiny kolem řek, životem na březích i ve vodách, různých pověstí, bájí, pohádek a poezie. Ústředním motivem jsou víly zosobňující jednotlivé řeky a jejich směřování k soutokům do Plzně. Voda jako živel je pojata často i v impresivním, nebo i abstraktním vyjádřením. Realizace výstavy v galerii Paletka bude základní syžet projektu respektovat a výběrem z různých námětů i technik vytvoří výpověď nejen věcnou, ale zejména výtvarnou. 

O autorech

Galerie Paletka

1. československá galerie dětského výtvarného projevu v Plzni, se po dobu 35 let systemticky věnuje výtvarné tvorbě dětí a mládeže. Je jediná v Plzni, v ČR a ojedinělá i v mezinárodním měřítku. Za svoji existenci realizovala více jak 400 výstav. Cílem galerie je udržet a rozvíjet úroveň estetické výchovy a prezentací špičkových výsledků výtvarné pedagogiky pomáhat při metodické práci školám. 

Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury

 

Plzeň 2015 je hrdým partnerem tohoto projektu.

Mohlo by Vás zajímat