Zaniklé a ohrožené kostely

 
  • Výstava
  • Program v regionu

Zaniklé a ohrožené kostely

Zobrazit na mapě
27. 11. 16:00

Srdečně zveme na vernisáže studentských prací v bývalých kostelích Plzeňského kraje v rámci projektu Zaniklé a ohrožené kostely ve dnech 8. 11. a 27. 11. 2013:

KAPKA ANEB HLADINA HLOUBKY

Kužvartová Kristýna

sv. Jan Nepomucký, Loreta (u Týnce)

vernisáž: pátek 8. listopadu od 16h

Opuštěné prostory jsou doprovázeny zvukem. Ač se to na první pohled nezdá, pod jejich tichem zní šum větru a odkapávání času. I zřícenina barokní čtyřboké kaple sv. Jana Nepomuckého, ležící na zalesněném vršku u vsi Loreta jihozápadně od Klatov, se pod koloběhem kapek propadá do věčnosti. Z původní kaple, orientované přesně na osu zámku v nedalekém Týnci, zbyly jen čtyři zdi, na místě kupole se dnes otevírá obrovský kruhový otvor k nebi. Stačí jen jediná kapka, která lehce poruší běh času a zmrazí okamžik dopadu. Ve středu chrámové lodi proniká tato kapka hluboko pod hladinu – podlahu, čeří ji a vlní. Protíná horizont našeho současného postavení a promítá se do plochy. Zároveň však nutí k pohledu vzhůru, tedy k otázce „odkud a kam?“, a kopíruje tak ve svém účinku vertikální osu chrámu. Kruhovým vymezením je symbolem nekonečného opakování, cyklu. Vody, života i smrti.“

SVATÝ BARTOLOMĚJ

Dvořák František

sv. Bartoloměj, Pořejov u Tachova

GPS Š:49.73169 D:12.60327

vernisáž: ve středu 27. listopadu od 16h

Přeji si využít historii sv. Bartoloměje a adekvátním způsobem vytvořit připomínku tohoto kostela, který byl rudou stranou v minulém režimu odstřelen a na jehož místě vznikla skládka. Podle mě by Pořejov neměl být opomíjeným místem, proto chci bývalému kostelnímu prostoru navrátit duchovní atmosféru a poodhalit jeho minulost.“

 

 O ZANIKLÝCH A OHROŽENÝCH KOSTELECH

LoretaPedagogové a studenti Fakulty umění a designu Západočeské Univerzity v Plzni v rámci studia oboru Sochařství tvoří ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 projekt Ohrožené kostely, který se stal pilotní akcí regionální programové  linie Land Art. Jeho realizace začala již v loňském roce, kde se ze 122 ohrožených, zničených a rozpadlých kostelů plzeňské diecéze vybrala 4 místa, která znovu ožila výtvarnou intervencí . Letos na podzim projekt pokračuje dalšími dvěma studentskými pracemi.

Záměrem je k roku 2015 místa propojit novou poutní cestou.

Co je podstatou projektu?

Smyslem projektu není, ani nemůže být úplná obnova těchto staveb. Už samotný počet těchto záměrně devastovaných objektů je děsivý a jejich rekonstrukce nereálná. Jejich význam však spočívá dodnes v něčem jiném. Přes pohnutý osud v sobě uchovávají paměť. Paměť místa jako duchovního centra, jako shromaždiště lidí, kteří jsou schopni se zamyslet nad tím, co přesahuje jejich možnosti. Tento přesah nemusí být a také není pouze náboženský.

Vedoucí ateliéru sochařství prof. akad. soch. Jiří Beránek vysvětluje: „Člověk se přece potřebuje také zastavit, rozhlédnout a vnímat nevšednost i obyčejných věcí. Člověk se přece potřebuje „vznést“ nad sebe sama, pochopit význam cest, chodníků a pěšin, smysl obydlí a hemžení měst. Nic z toho co bylo postaveno našimi předky, nebylo bezdůvodné a náš projekt to chce dokázat. Už při pouhém vztyčení tyče na místě ruiny kaple či kostela zjistíme vždy genialitu, s jakou bylo určeno. Samotný příchod k takto nalezeným místům je zpravidla určen stromořadím, kamenným valem, nebo jiným významným krajinným útvarem. A tak se pomalu vnořujeme pod kůži krajiny a chápeme ji tak, jak by se měla uchovat, nebo obnovit. Ano, znovu-vyšlapaná stezka je záslužný čin, vede-li k plnosti života.

O autorech

Plzeň 2015, o.p.s.

organizační tým projektu

Tento projekt připravil organizační tým projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Západočeská univerzita

Fakulta umění a designu

Západočeská univerzita v Plzni je univerzitní česká vysoká škola se sídlem v Plzni, která byla založena roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Mohlo by Vás zajímat

Související akce