Západočeské baroko: Letní barokní festival 2017

06.06.

Západočeské baroko je unikátní značka, která nabízí všem zájemcům možnost prožít baroko všemi smysly do hloubky a do krásy. Jedním ze stěžejních projektů Západočeského baroka je návštěvnicky oblíbený Letní barokní festival, jehož hlavní osu tvoří 8 slavností ve významných barokních lokalitách a řada doprovodných akcí, které jsme pro Vás v letošním roce opět připravili. Pokud přijmete naše pozvání, rozhodně nebudete litovat a prožijete jedinečné a neopakovatelné zážitky. Představíme Vám barokní atmosféru prostřednictvím památek, festivalů, gastronomie, hudby, zvyků či omamných vůní. Ochutnejte baroko, jak jej neznáte. Středobodem Západočeského baroka je Muzeum a galerie severního Plzeňska sídlící v barokním skvostu v Mariánské Týnici. Tato dechberoucí stavba je jedinečným příkladem postupné obnovy unikátní památky. Poslední fáze – renovace a dostavba východního ambitu a tří rohových kaplí dle původních plánů Jana Blažeje Santiniho započne v létě 2017 a dovrší grandiózní proměnu a naplní 300 let staré plány. V Mariánské Týnici naleznete rovněž odborné pracoviště Centrum baroka sloužící badatelům i laické veřejnosti. Součástí projektu Západočeské baroko jsou také barokní cyklotrasy na severním Plzeňsku vedoucí malebnou krajinou za barokními skvosty Plzeňského kraje. 

Předprodej vstupenek (i jízdenek) na www.plzenskavstupenka.cz.
 

Slavnostní zahájení festivalu – Mariánská Týnice
10. 6. 2017

14:00
- ,,Tance napudrovaného vějíře", tanec s diváky
14:30
- ukázka zbraní, zbroje a šermu s odborným
komentářem
14:00-16:00
- hry a dílny pro děti (výroba barokní škrabošky)
- degustace barokních pokrmů
15:00; 18:00
- komentovaná prohlídka muzea a barokní zahrady
16:45
- "Tance v barokním negližé", tanec s diváky
17:00; 18:30
- Jan Venas ml. s kapelou Ventus a harfistkou
E. Frešerovou, koncert
20:30
- koncert Schola Gregoriana Pragensis
22:00
- barokní ohňostroj

Barokní svatojánská noc Klatovy
23. 6. 2017
19:30
- prohlídka katakomb a divadelní představení:
Výjevy ze života sv. Jana Křtitele, část 1.
20:20
- Výjevy ze života sv. Jana Křtitele, část 2.
21:15
- Braniborský koncert č. 5 D dur
21:50
- barokní ohňostroj

Doprovodný program:
- hudební a taneční vystoupení
- vůně inspirované dobou baroka
- ochutnávka pokrmů připravených podle původních receptů
- ukázky druhů koření

Vracíme Zelené Hoře duši – Zelená Hora
8. 7. 2017
17:00- 18:30-zámek Zelená Hora
- koncert přední světové sopranistky Evy
Urbanové za doprovodu dětského pěveckého
sboru Andílci z Plzně
- prezentace nového oltáře ze zrcadlového nerezu
Zámek Zelená Hora bude tento den pro prohlídky uzavřen.
20:00 - Nepomuk, Zelenohorská pošta
- volný vstup do expozic
- doprovodný program
21:30
- barokní ohňostroj

Barokní klášterní slavnost Tachov
14. 7. 2017
18:00
- barokní tance (skupina En Garde!)
18:00; 19:15; 19:35
- komentovaná prohlídka varhan
18:40 výuka barokních tanců
18:15; 19:15
- knihovní sál - vystoupení Musica festiva
20:00 zahrada – Divadlo Komedyjanti . Výchova mladých mužů v Paříži na motivy
G. de Maupassanta
20:45
- kostel- slavnostní koncert - G. Pierluigi da Palestrina - Pulchra es amica mea
22:00
- zahrada - barokní ohňostroj

Doprovodný program:
- prohlídky výstav reprodukcí děl Eliáše Dollhopfa a výstavy
v bývalém knihovním sále
- volné prohlídky muzea
- ochutnávka dobových specialit
- vůně baroka
- interaktivní program pro děti i dospělé
- výroba barokních škrabošek
- lukostřelba

Pod ochranou svaté Máří – Plasy
21. a 22. 7. 2017
21. července
18:30
- Malá pouť ke sv. Máří Magdaléně a mše v kapli (kapacita míst omezená velikostí kaple)
20:00
- koncert v sýpce

22.července
12:00 - 18:00 - Zvonařský den v NTM CSD Plasy
- zvonařská dílna (workshop) odlévání do pískových forem ve Dvoře stavebních řemesel
- přednáška o barokním zvonařství (P. Manoušek)
- svěcení a první rozeznění zvonu pro plaský hospodářský dvůr
- Koncert pro zvony - Manzerovo kvarteto
18:00
- divadlo o sv. Františku
19:00
- varhanní koncert na unikátní nástroj barokního varhanáře A. Starcka (hraje: Jakub Smešný)
21:00
- po setmění filmová noc zakončená barokním ohňostrojem

Barokní slavnost na zámku Hrádek u Sušice
4. 8. 2017

18:00- 21:30
- barokní tance s ukázkou šermu (skupina En Garde!)
- historické sokolnictví (Sokolnická společnost Teir o.s.)
- barokní duchovní hudba pro soprán a varhany
(Ondřej Bernovský, Zuzana Kavalík Zaimlová)
- ochutnávka pokrmů připravených podle původních receptů s výkladem
- vůně inspirované dobou baroka
- škola barokního tance (skupina Campanello)
21:25
- divadelní představení Ptáci (divadlo Studna)
21:50
- po setmění ohňová show a barokní ohňostroj

Barokní klášterní noc Kladruby
5. 8. 2017

15:00
- koncert vokálně instrumentálního souboru Ludus Musicus (Kladrubské léto)
17:30-20:00
- ochutnávky jídel - barokní menu
- komorní soubor Musica cum gaudio, koncert
- Spolek kejklířů Roztoč
- prohlídky a program v Archivu vůní
20:00
- Andrea Miltnerová a Jan Komárek: Tanec magnetické balerínky
21:30
- barokní ohňostroj

Slavnostní zakončení festivalu Manětín
19. 8. 2017

15:00 - 22:00 - areál zámku a zahrady
- volné prohlídky zámku s průvodci v kostýmech
- ukázky barokních tanců s výukou
- barokní menu a prezentace knihy Barokní kuchařka
koncert: K. Žmolíková (soprán), J. Navrátilová (cembalo), J. Rezek (violoncello)
- komentované projíždky kočárem
- park za potokem - "Zvířátka ze dvorů Lažanských"
- francouzská zahrada - divadlo pro děti
- Nosítka hraběnčina - zážitková rodinná hra
- ukázky tesařských řemesel a soutěže pro děti
- barokní cyklotrasy
ukázky barokní jízdy na koních a sokolnictví
- myslivost v době baroka - jelen sika na Manětínsku
- doprovodná výstava
22:00
barokní ohňostroj
Celým programem Vás bude provázet pan Václav Žmolík