Co přinese titul Evropského hlavního města kultury Plzni a Plzeňskému regionu?

Za dobu svého fungování prokázal projekt Evropského hlavního města kultury cenné přínosy ve městech, která nepodcenila proces příprav ani neopomněla záměr trvale udržitelného rozvoje města a regionu na bázi kreativity. 

Titul měl dosud pro všechna města dlouhodobý pozitivní dopad v oblastech ekonomického a sociálního rozvoje, nárůstu cestovního ruchu, obnovy kulturních zařízení a infrastruktury a rozvoje kreativního průmyslu s pracovními místy.

Například město Liverpool přilákalo v roce 2008 o 9,7 milionů více turistů a vytěžilo z titulu čistý zisk 800 mil liber, přičemž projekt sám o sobě stál 117 mil liber. V rakouském Grazu projekt EHMK vygeneroval dodatečné tržby z turismu ve výši 74 mil € a přinesl dlouhodobý ekonomický přínos do místního HDP (výdaje vícedenních turistů činily cca 21 milionů €). Oblast Porůří-Essen díky projektu přilákala přes 6,5 milionu turistů (nárůst o 13,4%), kteří přenocováním v hotelích vytvořili dodatečný hrubý příjem zhruba 90 mil. €.

Rok 2015 tak bude pro Plzeň rokem příležitostí. Bude na místních ekonomických subjektech, jak se hozené rukavice zhostí. Je zcela neoddiskutovatelné, že v roce 2015 nás navštíví mnohem více lidí než v letech předcházejících, jak z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Vždyť již pro rok 2014 vybral Plzeň prestižní turistický průvodce Lonely Planet mezi deset nejlepších evropských destinací.

Ekonomický efekt projektu lze zjednodušeně rozdělit do tří kategorií. Nárůst návštěvníků, prodloužení jejich pobytu ve městě, zvýšení počtu přenocování bude mít přímý vliv na ekonomické výsledky poskytovatelů služeb.

Velká publicita projektu v celosvětovém měřítku významně pomůže tradičním místním výrobkům. V příštím roce máme příležitost světu připomenout, proč se pivům po celém světě říká „pils“, jak chutná křimické zelí, odkud pochází přeštické prase, kde se pečou chodské koláče. A kde se vyrábí škodovácké tramvaje.

Místní podnikatelé by také neměli opomenout význam tzv. kulturní diplomacie. Na příští rok už nahlásila řada organizátorů kongresů a konferencí, že si pro konání svého setkání vybrali právě Plzeň. Město plné kultury přitahuje i odborníky a byznysmeny. Společný kulturní a emocionální zážitek dokáže utužit obchodní vztahy lépe než cokoliv jiného.

Do projektu mimo jiné investují japonské firmy miliony korun, aby důstojně odprezentovaly kulturu. Business jde jaksi přirozeně s sebou; a kdy se příště Plzni poštěstí, že k nám přijedou zástupci firem s obraty blížícím se menší středoevropské republice?

Projekt evropského hlavního města kultury bývá často kritizován jako megalomanská akce z veřejných peněz. Ano, může to být drahá a zbytečná akce, pokud se nepodaří bezezbytku využít potenciálu, který skýtá. Plzeň se bude v roce 2015 i v letech následujících snažit, aby se investované prostředky a energii podařilo přetavit do ekonomického rozkvětu města i regionu. Aby se každá investovaná koruna několikanásobně vrátila.