Čtyři plzeňské proudy

Prohlédněte si Knihu druhou - přehled programu Plzně 2015

Už od přípravy přihlášky Plzně do soutěže o Evropské hlavní město kultury pracujeme se čtyřmi tématy: Umění a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny a Příběhy a prameny. Vlajkové projekty pak jazykem umění odkrývají významy těchto témat, která se vážou jak k Plzni, tak k evropské debatě. Stavíme na odkazu osobností spojených s Plzní a využíváme ho jako inspiraci pro pohled do budoucna, jako motivaci pro nové nápady. Téma Umění a technologie zároveň vybízí ke komunikaci s tím, co je Plzni vlastní, a to je průmysl, řemeslo, byznys a proto hledáme způsob, jak provázat tyto dva světy v Centru na podporu kreativního podnikání – kreativním inkubátoru v DEPU Cukrovarská. Vztahy a city odkazují k veřejnému prostoru v tom nejobecnějším smyslu – k tomu, jak vypadá (od umění ve veřejném prostoru k urbanismu), k tomu, jak se k němu chováme (od sousedů po představitele města). Téma Tranzit a menšiny bude zkoumat náš vztah k menšinám žijícím blízko i daleko od nás, který jistě ovlivňuje i to, že se Plzeň nachází na rušné cestě do Evropy a je tak bohatá, že potřebuje spoustu cizinců, kteří v ní žijí a pracují. Příběhy a prameny jsou pak pojítkem všech předchozích témat. Bez hledání a snahy pochopit svoji historii, identitu nebo paměť, těžko budeme moci hledět do budoucna. Díky tomuto tématu můžeme objevit skrytou Plzeň, barokní poklady v jejím okolí, ale i prozkoumat naše místo v Evropě!

První programový proud Umění a technologie je zaměřen na vytváření udržitelných pracovních míst v kreativním a kulturním odvětví a posilování obrazu města v evropských souvislostech. Soustředíme se na hodnotu odpovědnosti a propagujeme tvůrčí odvětví obecně, konkrétněji otázky, jako je dovednost, kreativita. Tady naleznete velkou retrospektivní výstavu Jiřího Trnky, velkolepý festival Sezona nového cirkusu či řadu projektů s odkazem na průmyslovou historii Plzně souhrnně nazvanou Továrny na představivost.

Programový proud Vztahy a city se zaměřuje na veřejný prostor obecně – transformaci fyzického veřejného prostoru společně s občany, úředníky a architekty, ale také na moderování diskuse o evropských otázkách.

Programový proud Vztahy a city uvádí vlajkový projekt pod názvem Veřejný prostor, který se skládá z několika dílčích projektů a fází: programu Pěstuj prostor, který zve veřejnost k diskusi o veřejném prostoru a probíhá od roku 2012, Dne Meliny Mercouri, představujícího aktivní iniciativy ve městě, který probíhá od roku 2011 a letos byl inovován do formátu Evropského dne sousedství. Umělecký program vyvrcholí přehlídkou Zen Plzeň - Město jako výstava.  Druhý vlajkový projekt Skryté město je široká platforma pro participaci, ale také nástroj pro služby a inovaci cestovního ruchu. Důležitou součástí projektu je i to, že již nyní vytváříme odkaz v podobě velkého archivu, jehož obsah bude k dispozici pro budoucí použití.

Třetí programový proud Tranzit a menšiny předvádí sílu rozmanitosti a interkulturality projekty v oblasti menšin, sérií moderovaných diskusí a otevřených workshopů a výstavami. Vlajkový projekt se nazývá prostě Lindauer a skládá se ze tří výstav. Západočeská galerie připravuje výstavu Gottfrieda Lindauera. Tyto portréty budou vystaveny v Evropě poprvé. Z příběhu Gottfrieda Lindauera nebo z inspirace jeho dílem vycházejí další dvě samostatné výstavy.

Poslední programovým proudem jsou Příběhy a prameny, které mají podpořit cestovní ruch založený na osobnostech spojených s Plzní, jakými jsou Adolf Loos nebo Ladislav Sutnar. Rovněž obrací pozornost k Plzeňskému kraji, kde využíváme bohatství rozsáhlého barokního dědictví. Na podporu značky Západočeské baroko již v roce 2014 mohli návštěvníci ochutnat barokní festival 6 týdnů baroka, který se v roce 2015 rozroste do 9 týdnů baroka plných hudby, ohňostrojů, prohlídek a slavností po celém plzeňském regionu.

Zahraniční spolupráce

Mezinárodní projekty a spolupráce jsou nezbytnou součástí každého Evropského hlavního města kultury. Jejich prostřednictvím se navazují, obnovují či prohlubují vazby na různých úrovních: mezi kulturními institucemi, partnerskými městy, stále rostoucí „rodinou“ Evropských hlavních měst kultury, v neposlední řadě také mezi uměleckými sdruženími či umělci samými.

Plzeň 2015 v tomto směru napomáhá propojovat, spojovat, otevírat brány, zvedat závory, to vše společně s výše jmenovanými aktéry. Vytváříme tak nová partnerství, sítě, aktivity, ať už se jedná o velké mezinárodní koprodukce, umělecké rezidenční pobyty v Plzni, regionu i zahraničí nebo aktivity z oblasti komunitního a sociálního umění

Spolupráce s evropskými kulturními sítěmi:

 • In Situ - prostřednictvím spolupráce s festivalem 4+4 dny v pohybu spolupracujeme s evropskou sítí In Situ, která se zaměřuje na umění ve veřejném prostoru
 • TransEuropeHalles – společně s Johan Centrem Plzeň se podílíme na přípravách výročního setkání členů sítě TransEuropeHalles v Plzni
 • SPACE – naše partnerská organizace Pap-rna se zapojila do projektu Space pro mladé evropské kulturní manažery. V roce 2015 zároveň Plzeň bude spolupořádat jejich výjezdní seminář.
 • A Soul for Europe – spolupráce na přípravě konference v roce 2015
 • Circostrada Network – prostřednictvím organizace Cirqueon/Zahrada, o.p.s. připravujeme společné setkání členů sítě pro nový cirkus v Plzni v rámci festivalu nového cirkusu
 • Evropská síť Greenways – Příprava konference na rok 2015
 • IFLA Europe – mezinárodní soutěž krajinářských architektů
 • CIVILSCAPE– mezinárodní konference Landscape Forum evropské platformy CIVILSCAPE v roce 2015
 • reSITE - konference a festival v roce 2015

Společné projekty se zahraničními partnery:

 • Bohumír Lindauer – Alte Nationalgalerie Berlin & Lindauer Foundation New Zealand
 • Mnichov, zářící metropole umění – Villa Stuck
 • Design Meeting – Evropské vysoké školy designu
 • Mezinárodní festival nového cirkusu – Circostrada, Cirqueon / Zahrada, o.p.s.
 • Baroko – společný projekt se zástupci Euroregionu Dunaj-Vltava
 • Městské zásahy, mezinárodní otevřená výzva, výstava(Urban Interventions, Open International Call), spolupráce s Vallo a Sadovský
 • Ostrovy Land artu – přeshraniční dílny