Plzeň 2015, zapsaný ústav

Plzeň 2015 je nezisková organizace založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace programové části projektu Evropské hlavní město kultury 2015. Po roce 2015 se transformovala z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav s prodloužením činnosti na dobu neurčitou, aby zajistila udržitelnost vybraných projektů a provozovala Kreativní zónu DEPO2015. 

Společnost byla založena na dobu určitou do konce roku 2016 na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. září  2010, vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne 21. října 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ 29109124. Dne 18. 5. 2016 byla společnost transformována na zapsaný ústav s prodloužením činnosti na dobu neurčitou a zapsána v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. U 78.

Zakládací listina organizace Plzeň 2015, zapsaný ústav

 

Správní rada  
Mgr. Martin Baxa  předseda správní rady
Mgr. Miroslav Brabec člen správní rady
Mgr. Michal Vozobule člen správní rady
Akad.mal. Josef Mištera člen správní rady
Bc. David Šlouf člen správní rady
Milan Šupík  člen správní rady
JUDr. Petra Smolíková členka správní rady
Ing. Alena Svobodová členka správní rady
Mgr. Anna Röschová členka správní rady

 

Dozorčí rada

 
Ing. Miloslava Šlajsová předsedkyně dozorčí rady
Mgr. MUDr. Jana Kollrossová členka dozorčí rady
Mgr. Ilona Jehličková členka dozorčí rady
Petr Šustáček člen dozorčí rady
Jana Bystřická členka dozorčí rady
Mgr. Tomáš Bernhardt člen dozorčí rady

 

Přečtěte si výroční zprávy: