Výběrová řízení

V Zákoně o veřejných zakázkách (zák. č. 137/2006 Sb.) je profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto Zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.