Inspirativní studie pro Světovar 4×4 Cultural factory

Během Plzeňského týdne kulturních fabrik vystoupila v Plzni švýcarská architektka Isa Stürm, která zde představila prezentaci kulturního centra Lokremise v St. Gallen,a zaujala s ní mnohé účastníky.  Centrum v Lokremise je i předmětem studie, kterou zpracovaly Kateřina Melenová a...


Prazdroj lidem: Podpořte kulturní a komunitní projekty

Až do konce října můžete hlasovat v programu společnosti Plzeňský Prazdroj, který je jednou z 10 priorit a strategie trvale udržitelného rozvoje. Tento program si klade za cíl zachovávat materiální i nemateriální hodnoty pro budoucí generace a podpořit zlepšení kvality života obyvatel a rozvoj regionů, což je velmi blízké zaměření projektu Evropské hlavní město kultury. V letošním programu Prazdroj lidem soutěží hned několik občanských iniciativ, které své aktivity přímo spojují s projektem Plzeň 2015...

 

   

   


3. lifestylová konference EXCELLENTNÍ ŽENA

Konference je určena pro každou aktivní ženu, která se zajímá  o vše co se kolem ní děje. Na sobotu 9. listopadu je v hotelu Marriott připravena celá řada prezentací a přednášek z oblasti zdraví, vztahů a komunikace, životního stylu,psychologie, etikety, výživy, financí apod. Vystoupí například Doc. Laura Janáčková, CSc., Lenka Černá, M.A., Mgr. Petr Fridrich a další. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program jako soutěže, ochutnávky, líčení apod.Během konference bude připraveno i občerstvení...